Zielonogórska Karta Miejska

Zielonogórska Karta Miejska

Doładowania Internetowe

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików „cookie”. Logowanie z niektórych funkcji serwisunie będzie możliwe dopóki nie zmienisz tego ustawienia w swojej przeglądarce.

Logowanie do konta

Dane klienta
Kontrola antyspamowa
Captcha
Proszę wpisać tekst (cyfry) z obrazka
Akceptuję Regulamin użytkowania oraz Regulamin doładowań on-line i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą danych osobowych (uwagi i pouczenia), podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, a przekazane w celu zamieszczenia na e-karcie zdjęcie nie narusza przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię MZK w Zielonej Górze z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.
Informacje
Jeżeli nie posiadasz jeszcze aktywnego konta, proszę się zarejestrować.
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, proszę ponownie dokonać rejestracji podając nowe hasło.

Uwaga: W przypadku ponownej rejestracji, wymagane jest podanie aktualnie przypisanego do konta adresu email.
Uwaga: W celu zmiany adresu email proszę skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
Uwagi i pouczenia

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuję co następuje: dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia identyfikacji właściciela imiennej Zielonogórskiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego (zwanej dalej e-kartą) w razie wydania kolejnej nowej e-karty, w przypadku jej utraty lub uszkodzenia powodujący brak możliwości odczytu zapisanych na niej informacji wraz z odtworzeniem daty ważności biletu. Dane dotyczące numeru e-karty, daty i godziny sprzedaży, numeru punktu zakupu oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz linii, w której dokonano kasowań e-karty, daty i godziny kontroli, zablokowanych e-kart będą przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania w sytuacji określonej w art. 35 Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra.