Zielonogórska Karta Miejska

Zielonogórska Karta Miejska

Prezentacja funkcjonalności

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

Opis funkcjonowania kasownika

Kasownik

 • Zbliżenie e-karty do kasownika/czytnika jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników e-karty.
 • W przedniej części kasownika/czytnika znajduje się wyświetlacz, na którym widoczna jest między innymi bieżąca data i czas oraz ewentualnie inne informacje o realizowanym kursie, trzy przyciski oznaczone literami „N”, „U”, „i” i czerwona lampka sygnalizacyjna.
 • Jeżeli rejestracja przejazdu z elektronicznej portmonetki, czyli kasowania biletu odbywa się przy użyciu przycisku „N” za bilet normalny lub „U” za bilet ulgowy, należy wcisnąć odpowiedni przycisk , a następnie przyłożyć kartę do kasownika/czytnika.
 • Każda operacja przeprowadzana na e-karcie, przy użyciu kasownika/czytnika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu, widocznym tak długo, jak długo przyłożona jest do niego e-karta.
 • Na kasowniku/czytniku znajdują się trzy przyciski wyboru umożliwiające:
  • „N” - kasowanie opłaty za bilet normalny - przycisk - z elektronicznej portmonetki do przejazdów jednorazowych
  • „U” - kasowanie opłaty za bilet ulgowy - przycisk - z elektronicznej portmonetki do przejazdów jednorazowych
  • „i” -
   • sprawdzenie stanu e-karty, środków w elektronicznej portmonetce jak i stanu biletów okresowych (okresu ważności i ilości przejazdów),
   • Przeniesienia środków doładowania on-line na e-kartę - należy przy pierwszej podróży nacisnąć dwa razy przycisk „i” na kasowniku/czytniku, następnie umieścić kartę w kieszeni kasownika/czytnika. Wyjąć kartę i zbliżyć do kasownika/czytnika w celu zarejestrowania przejazdu.
   Informacje o zawartości e-karty wyświetlane są sekwencyjnie. Dodatkowo generowany jest podwójny sygnał dźwiękowy.
 • Wybranie dokasowania biletu normalnego lub ulgowego powoduje, że kasownik/czytnik jest gotowy przez około 5 sekund do pobrania jednorazowej opłaty z elektronicznej portmonetki za bilet elektroniczny stosownie do wybranej opcji. Po przyłożeniu e-karty rozpoczyna się automatyczne pobieranie stosownej opłaty.
 • Poprawne przeprowadzenie rejestracji przejazdu z ważnym biletem okresowym potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu, zaświeceniem czerwonej lampki sygnalizacyjnej, oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
 • Poprawne przeprowadzenie skasowania lub dokasowania biletu elektronicznego z elektronicznej portmonetki potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu, zaświeceniem czerwonej lampki sygnalizacyjnej oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
 • Poprawne przeprowadzenie wyrejestrowania e-karty potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu, zaświeceniem czerwonej lampki sygnalizacyjnej oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
 • Niepoprawne zarejestrowanie przejazdu z biletu okresowego lub niepoprawne skasowanie biletu z elektronicznej portmonetki sygnalizowane jest poprzez potrójny sygnał dźwiękowy i zaświecenie czerwonej lampki sygnalizacyjnej. Powód braku rejestracji pokazany jest na wyświetlaczu kasownika/czytnika.
 • Zbyt szybkie odsunięcie e-karty od kasownika/czytnika w trakcie rejestracji przejazdu lub podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki spowoduje wyświetlenie komunikatu "Sprawdź operację" oraz wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego i zaświecenie czerwonej lampki sygnalizacyjnej. Należy wtedy wybrać opcję sprawdzenia (klawisz i) na kasowniku/czytniku oraz ponownie zbliżyć do niego e-kartę, aby sprawdzić, czy operacja została prawidłowo zarejestrowana przez kasownik/czytnik. W przypadku stwierdzenia braku rejestracji wykonanej czynności, należy ją powtórzyć lub zakupić odpowiedni bilet papierowy w automacie biletowym.
 • Kasownik/czytnik posiada funkcję blokowania rejestracji e-karty.
  • Blokada kasowania uruchamiana jest przez kierującego pojazdem MZK z panelu sterującego lub poprzez Kartę Kontrolera.
  • Stan zablokowania kasownika/czytnika jest sygnalizowany stosownym komunikatem na wyświetlaczu „ZABLOKOWANY” i zaświeceniem czerwonej lampki sygnalizacyjnej.
  • W stanie blokowania rejestracji kart kasownik obsługuje tylko Karty Kontrolera, oraz umożliwia wyrejestrowanie pasażerskich e-kart (uprzednio zarejestrowanych w aktualnie realizowanym kursie).