Zielonogórska Karta Miejska

Zielonogórska Karta Miejska

Prezentacja funkcjonalności

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze

FAQ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co to jest ZKM (e-karta)?

ZKM (e-karta) - Zielonogórska Karta Miejska to bezkontaktowa, elektroniczna karta będącą nośnikiem biletów elektronicznych określonych.

Co to jest bilet elektroniczny ?

To bilet jednorazowy lub okresowy zapisany na e-karcie lub innej karcie elektronicznej oraz informacje o uprawnieniach do ulg i przejazdów bezpłatnych.

Co to jest elektroniczna portmonetka ?

To usługa uruchomioną na e-karcie pozwalającą na gromadzenie punktów, w celu ich wykorzystania do wnoszenia opłat za przejazdy autobusami MZK oraz przewóz bagażu wg obowiązującej taryfy.
1 punkt = 1 zł.

Co to jest jednorazowy bilet elektroniczny ?

To bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki, wymagający każdorazowej rejestracji przy wsiadaniu i wysiadaniu;

Co to jest okresowy bilet elektroniczny ?

To bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym, z limitem lub bez limitu ilości przejazdów, wymagający każdorazowej rejestracji przy wsiadaniu. Wskazane byłoby również wyrejestrowywanie przy wysiadaniu.

Co to jest Punkt Obsługi Klienta (POK)?

To punkt właściwy ds. przyjmowania wniosków o wydanie e-karty i wydawania e-kart, sprzedaży biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki oraz sprawdzania stanu e-karty przez użytkowników.

Adresy POK:

  • ul. Bema 5, tel. 68 45 19 584 Centrum Przesiadkowe
  • siedziba MZK, ul. Chemiczna 8, tel. 68 45 20 450-453 wew. 36.

Co to jest Centrum Obsługi Klienta (COK)?

To punkt właściwy ds. przyjmowania wniosków o wydanie e-karty i wydawania e-kart, sprzedaży biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, sprawdzania stanu e-karty przez użytkowników oraz przyjmowania reklamacji.

Adres COK:

  • ul. Bema 5, tel. 68 45 19 584 Centrum Przesiadkowe

Co to jest rejestracja przejazdu ?

To operacja zbliżenia e-karty do kasownika/czytnika w pojeździe, która może być połączona z naciśnięciem przez pasażera odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu zapisanego na e-karcie biletu elektronicznego;

Co to jest personalizacja karty miejskiej?

To zapisanie na e-karcie danych osobowych użytkownika ze zdjęciem;

Co to jest bilet przesiadkowy?

Bilet przesiadkowy to możliwość skorzystania z przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ciągu 20 minut, wyłącznie z kontraktu elektronicznej portmonetki i zapisanych na niej środkach. Czas 20 minut liczony jest pomiędzy rejestracją wyjścia z pierwszego autobusu a rejestracją wejścia do drugiego. Przejazd odbywa się tak jakby był to przejazd jednym autobusem.

Zapomniałeś hasła, które podałeś przy rejestracji ?

Przejdź do zakładki „Logowanie użytkownika”. W ramce INFORMACJE jest zapis: „Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, proszę ponownie dokonać rejestracji podając nowe hasło.” Klikając w zielony napis "dokonać rejestracji" nastąpi przekierowanie do zakładki, gdzie Pasażer będzie mógł dokonać ponownej rejestracji e-karty.

Zapomniałeś adres e-mail, jaki podałeś przy rejestracji e-karty ?

Napisz na e-mail: reklamacje@mzk.zgora.pl lub zadzwoń na nr tel.: 68 45 20 454 podając swój nr PESEL oraz nr e-karty (w celu identyfikacji). Konto zostanie usunięte z systemu. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w dzień roboczy między godz. 7.00 a 14.00 problem rozwiązany zostanie tego samego dnia. Zgłoszenie po godz. 14.00 w dni robocze i we wszystkie dni wolne będą realizowane w najbliższym dniu roboczym. Po powyższym zgłoszeniu i usunięciu e-karty przez pracownika MZK Pasażer sam będzie mógł dokonać jej ponownej rejestracji.